Souvislost endokrinního, imunitního a nervového systému

Souvislost endokrinního, imunitního a nervového systému

V rámci péče o naše zdraví bychom se měli hlavně starat o autonomní nervový systém, imunitní, endokrinní, dále střevo a zda má celý systém dostatek energie.

Souvislost endokrinního, imunitního a nervového systému:

Nervový systém, mozek a hormonální žlázy jsou složitě spojeny v rámci endokrinní soustavy. Nervová a endokrinní soustava pracují společně na chemické přeměně mozku. Interakce mezi imunitním, nervovým a endokrinním systémem jsou mnoho - vrstevné. 

Dech je spojený se stavem našich emocí, metabolismu. Jemná regulace dechu může změnit typ, rovnováhu a spektrum hormonů uvolňovaných do těla. Hloubka a frekvence dechu spolu s výškou, rytmem, intenzitou zvuků, které vytváříme, jsou důležité pro spuštění fce hypofýzy a jejího sladění s epifýzou.

Endokrinní systém: tvoří žlázy s vnitřní sekrecí, produkuje hormony a řídí naše nálady a pocit vitality a energie. Zahrnuje epifýzu, hypofýzu, hapothalamus, pohlavní žlázy, štítnou žlázau příštítná tělíska, nadledvinky, brzlík, slinivku břišní. Pomáhají nervovému systému v regulaci mnoha tělesných procesů. Funkce jednotlivých žláz jsou důkladně propojeny.

Hypothalamus – hlavní prostředník mezi nervovým a endokrinním systémem. Je to tzv. dirigent - mistr v komunikaci těla a mysli. Právě hypothalamus přijímá informace z mozku, buněk a smyslů a rozesílá je pak všude po celém těle ve formě „poslíčků, kteří spouštějí emoce, metabolickou aktivitu aj.

Hypotalamus interpretuje myšlenky z mozku, nervů a vysílá hormony do hypofýzy (oblast tzv. „třetího oka“). Ta je hlavní žlázou, reguluje vyměš. štítné žlázy, nadledvinek a pohl. žláz. Lebeční kosti se pohybují v rytmu dechu a tento pohyb pomáhá při cyrkulaci mozkomíšního moku.

Nervový systém: zahrnuje neurony, mozek, míchu -tj. centrální nervový systém. Dále periférní nervový systém, tj. systém mimo lebku a páteř. 

Jeho součástí je i autonomní nervový systém: sympatický a parasympatický – zákon akce a relaxace - řídí stav vzrušení, vysoké výkonnosti a relaxace a uvolnění na straně druhé. Zdravá vyváženost se udržuje neustálým stabilním rytmem aktivity nervového systému.

Při vzestupu kundaliní může energie obecně stoupat třemi kanálky: skrze Sušumnu uprostřed páteře a Idou a Pingalou, podél ní. Pravý kanál (Pingala) tělo zahřívá, levý kanál (Ida) jej ochlazuje. Z fyziologického hlediska tyto energetické dráhy odpovídají dvěma nervovým systémům: sympatiku a parasympatiku.

Imunitní systém: udržuje nás zdravé a odolné vůči nemocem a návalům stresu.

Zahrnuje žlázy s vnitřní sekrecí, kostní dřeň, slezina, lymfatický systém, bílé krvinky. Nadledvinky, brzlík, hypotalamus, hypofýza produkují životně důležité hormony imunitního systému. Brzlík se účastní zrání bílých krvinek, slezina čistí krev odstraňováním starých či poškozených bílých a červených krvinek.

V rámci péče o naše zdraví bychom se měli hlavně starat o autonomní nervový systém, imunitní, endokrinní, dále střevo a zda má celý systém dostatek energie.

Meditace pro silný nervový systém:

https://www.3ho.org/.../meditation-strengthen-nervous-system

- Bc. Petra Cavallaro -
+420 734 450 998

© Copyright 2020 | Petra Cavallaro KUNDALINÍ JÓGA | Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | Soubory cookies